Zorg op maat

Geen mens is hetzelfde. Daarom bieden we uitsluitend zorg op maat. Bij De Zegger bent u 24/7 welkom, 365 dagen per jaar. Unieke zorg, aangepast aan de mogelijkheden van onze cliënt, is dan ook essentieel. Of dat nu gaat om dagopvang, 24-uurszorg, nacht-, weekend- en vakantieopvang of begeleid wonen.

Zorg op maat in diverse varianten
Het team van De Zegger heeft ruime ervaring in het begeleiden van jeugdigen met:
– ASS (Stoornissen in het Autistisch Spectrum) – niveau 1 t/m 3
– een lichamelijke beperking
– een verstandelijke beperking

In een persoonlijk kennismakingsgesprek bespreken we graag samen met u welke zorg op maat we kunnen bieden.

Samenwerking

Het belang van onze cliënten staat altijd voorop. Afstemming tussen verschillende zorgaanbieders, familie en begeleiders is essentieel. Daarom werken wij – voor een optimaal zorg op maat arrangement – samen met andere zorgaanbieders en betrokkenen. Zo is er continu overleg met behandelcentra, apotheken, scholen, hulpverleners, gemeenten, etc.

Orthopedagogie en andere zorgaanbieders
Praktijk Dapper, een praktijk voor orthopedagogiek, is eveneens gevestigd op onze locatie. We werken met korte lijnen en kunnen zo snel schakelen. Door samen te werken met meerdere aanbieders in de zorgketen, kunnen we ons zorgaanbod voortdurend optimaliseren.

Evaluatie zorg op maat
Regelmatig evalueren we met ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger om de doelen die binnen het bereik van de cliënt liggen te bespreken. Indien nodig, passen we het persoonlijke zorgplan aan. Zo stellen we alles in het werk om u passende zorg te bieden en de gewenste doelen/resultaten te behalen.

Meer weten over onze zorg op maat?