Kwaliteit & veiligheid

Kwaliteit en veiligheid hebben wij hoog in het vaandel staan. Iedere dag weer zetten onze professionals zich in voor een optimaal leer- en leefklimaat binnen Zorggoed de Zegger. Om de kwaliteit en veiligheid te borgen vinden wij het belangrijk dat:

  • Zorggoed de Zegger beschikt over een actueel kwaliteitscertificaat. Wij zijn dan ook ISO gecertificeerd en laten onze kwaliteit op regelmatige basis toetsen door een onafhankelijke organisatie. 
  • Wij werken binnen de kaders van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Zorggoed De Zegger is in 2020 getoetst door de IGJ, dit met een goed resultaat.
  • Wij werken volgens de Richtlijnen Jeugdhulp. 
  • Onze medewerkers geschoold zijn én blijven en SKJ geregistreerd zijn.
  • Wij jonge professionals een kans geven zich te ontwikkelen tot volwaardig jeugdzorgwerker. Zorggoed de Zegger is dan ook een SBB-erkend leerbedrijf.
  • Wij open staan voor nieuwe inzichten. Wij hebben dan ook structureel formeel overleg met onze cliëntenraad en staan daarnaast altijd open voor informeel contact.  

Landelijk

Huiselijk

Leef- en speelruimte