Klachtenprocedure

Zoals elders op deze website vermeld, behartigt de Cliëntenraad de belangen van onze cliënten.

Daarnaast maken wij – mocht dat aan de orde komen – uiteraard ook gebruik van een formele klachtenprocedure. We streven naar korte communicatielijnen tussen De Zegger en cliënt/ouder(s)/wettelijke vertegenwoordiger(s).

De uitgebreide procedure is terug te vinden in onze zorgovereenkomst.