Klachtenprocedure

Zoals elders op deze website vermeld, behartigt de Cliëntenraad de belangen van al onze cliënten Jeugdwet en pgb.

We streven naar korte communicatielijnen tussen De Zegger en cliënt/ouder(s)/wettelijke vertegenwoordiger(s).

Daarnaast maken wij – mocht dat aan de orde komen – uiteraard ook gebruik van een formele klachtenprocedure. De Zegger is aangesloten bij het klachtenportaal Zorg.