Zorggoed de Zegger
biedt meer...

Zorg op maat: De Zegger biedt meer..

Zorggoed de Zegger biedt kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar jeugdzorg op maat, met mogelijkheden voor verlengde jeugdhulp tot 23 jaar. Iedereen is uniek en iedere zorgvraag is anders. 

Zorggoed de Zegger biedt opvoeding, begeleiding en behandeling aan 4- tot 18-jarigen waarbij sprake kan zijn van gedrags- en sociaal-emotionele problemen. Hierbij kan sprake zijn van bijkomende problematiek zoals hechtingsproblemen, autisme spectrum stoornis (ASS), ADHD, een lichamelijke beperking en/of een licht verstandelijke beperking. 

Binnen Zorggoed de Zegger werken wij met een vast en hecht team van jeugdzorgwerkers. Allen hebben zij een sociaal pedagogische, verpleegkundige of (vak)therapeutische achtergrond. Daarnaast hebben wij onze eigen orthopedagoog en GZ-psycholoog in dienst.  

Vacatures

Wij hebben op dit moment een openstaande vacature.  

Maak kennis met ons team