Werkwijze Zorggoed de Zegger

Spreekt het aanbod van Zorggoed de Zegger u aan en past onze dienstverlening bij uw vraag? Dan horen wij graag van u! Hoe ziet de werkwijze van Zorggoed de Zegger er globaal uit na een eerste contact?

 • Stap 1. oriëntatie & kennismaking

Wij vinden het erg belangrijk dat ieder kind/jeugdige de ondersteuning krijgt die hij of zij nodig heeft. Openheid, transparantie en eerlijkheid is daarbij een voorwaarde. Daarom krijgen wij graag een goed beeld van het kind/jeugdige door het opvragen van aanvullende informatie. Uiteraard doen wij dat uitsluitend met uw toestemming en pas na de officiële aanmelding van het kind/jeugdige bij Zorggoed de Zegger.

 • Stap 2. screenen kinddossier

Zodra aanvullende informatie door ons ontvangen is, wordt het dossier gescreend door onze gedragswetenschapper om te beoordelen of er een intake gepland kan worden. Bij het screenen van een kind staan we altijd stil bij:

  • Bestaande competenties en vaardigheden van het kind/de jongere
  • Ontwikkelmogelijkheden van het kind/de jongere
  • Cognitieve, sociaal emotionele en kalenderleeftijd van het kind/de jongere

 

 • Stap 3. intake gesprek

Tijdens de intake proberen we met alle betrokkenen de hulpvraag te verduidelijken en proberen wij een zo duidelijk mogelijk beeld te schetsen van wat Zorggoed de Zegger kan bieden. Samen staan we stil bij óf en wanneer de gevraagde zorg, ondersteuning en behandeling geboden kan worden. 

Ook bespreken we met elkaar:

  • De individuele risicosignalering
  • Mate van begeleiding welke het kind/de jongere nodig heeft op de groep
  • Mate van individuele begeleiding die nodig is
  • Nabijheid
  • Sturing/aansturing
  • Verzorging
  • Controle & toezicht

 

 • Stap 4. welkom op één van onze groepen!

Iedereen heeft behoefte aan geborgenheid, veiligheid en duidelijkheid. Ook de kinderen/jongeren die bij Zorggoed de Zegger (gaan) verblijven. Daarom vinden wij een goede start ontzettend belangrijk! Alle kinderen hebben een persoonlijk begeleider. Een belangrijk persoon, want de persoonlijk begeleider heet het kind/de jongere welkom in de groep én zal als eerste aanspreekpunt het kind/de jongere wegwijs maken binnen Zorggoed de Zegger. Ieder kind is uniek en daarmee ook iedere komst van een kind/jongere bij ons. We maken daarom vooraf afspraken op maat. 

Welkom bij Zorggoed de Zegger!

Indicatie of zorgtoewijzing

Zorggoed de Zegger is een gecontracteerde jeugdzorg organisatie. Wij hebben met diverse gemeenten, waaronder de veertien Twentse Gemeenten, contracten afgesloten (Jeugdwet). 

Voor alle vormen van ondersteuning die de Zegger biedt is een kindgebonden indicatie nodig. Neemt u hierover zo nodig contact op met uw gemeente. Uiteraard staan ook wij u bij vragen hierover graag te woord.