Werkwijze Zorggoed de Zegger

Spreekt Zorggoed De Zegger u aan en overweegt u gebruik te maken van zorg op maat?

Dan nodigen we u graag uit voor intakegesprek. Hierbij zijn de ouders of wettelijke vertegenwoordigers van de cliënt en een medewerker van De Zegger aanwezig. Tijdens dit gesprek kunnen wij vaststellen of en hoe wij de door u gevraagde zorg kunnen bieden. En natuurlijk kunt u zich zo een goed beeld vormen van ons team, onze aanpak, de locatie en de omgeving. Daarna bepalen we samen het eventuele vervolgtraject.

Vervolgafspraken zorg op maat

Als u besluit gebruik te maken van onze zorg, dan maken we een vervolgafspraak waarbij ook de cliënt aanwezig is. En we nemen contact op met eventuele huidige of toekomstige behandelcentra en/of de school van uw kind. Zo komen we samen tot een vlotte en passende start van het zorg op maat arrangement. Deze contacten sturen we vanuit De Zegger aan.

Gebruik maken van onze diensten

Als u gebruik wilt maken van onze diensten, dient u te beschikken over zorgtoewijzing en/of indicatie. De gemeenten/zorgkantoren kunnen zorgen voor deze verwijzingen.

De zorg die wij bieden valt onder de Jeugdwet en de WetLangdurigeZorg.

De Zegger heeft een raamovereenkomst voor het bieden van zorg op maat met 14 Twentse Gemeenten.

Meer weten? Vul dan het contactformulier in. U hoort snel van ons.